26.11.2017

I tillegg til aktiv barnepass i idrettshallen hver søndag, settes det opp familieklatring utvalgte søndager i vår. Både store og små kan glede seg til en aktiv høst på SiS sportssenter!

Familieklatring søndag kl. 12.00 – 15.00

  • Foregår i den store klatreveggen. Alt utstyr tilgjengelig.
  • Klatrevakter tilstede slik at foreldre behøver ikke å være med.
  • Aldersgrense på aktiv barnepass er fra 2 år.
  • Gratis for medlemmer/200 pr. familie for ikke-medlem


Arrangeres følgende søndager:

Søndag 3. september
Søndag 8. oktober
Søndag 29. oktober
Søndag 26. november

 

Aktiv barnepass i idrettshallen

Det er  aktiv barnepass i idrettshallen hver søndag. 
Her får barna delta på ulike aktiviteter som hinderløype, lek, ballspill, dans, musikk og mye moro. Nedre aldersgrense 2 år.

VELKOMMEN PÅ TRENING – BÅDE STORE OG SMÅ!
Godt grunnlag – bedre opplevelser