ETTER PRESSEKONFERANSEN FREDAG 24/9 INFORMERTE MYNDIGHETENE OM GJENÅPNINGEN AV NORGE, OG AT SAMFUNNET ÅPNER OPP IGJEN FRA OG MED LØRDAG 25/9, KL. 16.00. DET BETYR AT DE FLESTE KORONATILTAK OPPHEVES. ETTER 2 UTFORDRENDE ÅR FULLT AV RESTRIKSJONER OG NEDSTENGINGER, ER DETTE NESTEN IKKE TIL Å TRO. TENK AT VI ER KOMMET HIT!

For deg som medlem på SiS sportssenter betyr dette blant annet:

  • Booking av egentrening, klatring og buldring oppheves fra og med lørdag 25/9, kl. 16.00
  • 1 meters avstandskravet oppheves, men ta vare på hverandre og vis hensyn
  • Vi øker antall plasser på gruppetimer med opptil 35 plasser på enkelte timer
  • Herrebadstuen er åpen igjen (vi venter på en del til damebadstuen, og åpner denne så fort delen ankommer)
  • Gjestetreningen er åpnet igjen, men vil i fremtiden kun være mulig å benytte seg av alle dager før kl. 15.00, inkludert helger. Dette pga. kapasitetsutfordringer på kveldstid.

Vi på SiS sportssenter tilrettelegger for trygg trening.

Covid-perioden har ført med seg noen gode rutiner som det fortsatt vil være naturlig å opprettholde:

  1. Vask hender! Vi har gjennom Covid-perioden innstallert 27 nye håndvasker. Bruk disse. Dette er det viktigste du kan gjøre for å skape trygge treningsomgivelser for deg selv og andre
  2. Vi opprettholder sprayflasken og kluten. Ta med deg en sprayflaske og en klut fra resepsjonen når du ankommer trening. Fortsett å vask utstyret før, og etter bruk
  3. Hold deg hjemme dersom du er syk!

Velkommen til trygg trening på SiS sportssenter!