Oppdatert 08.12.21

SiS sportssenter tilrettelegger for trygg trening!

Å tilrettelegge for en trygg treningsøkt er vår første prioritet.

Hva du kan forvente av oss:

  • Friske ansatte
  • Bemannet resepsjon i hele åpningstiden dersom det skulle være noe
  • Rene fasiliteter
  • God tilrettelegging av håndvasker og desinfisiering av utstyr
  • Kontantløst senter

Hva vi forventer av deg:

  • Vask hender! Vi har gjennom Covid-perioden innstallert 27 nye håndvasker. Bruk disse. Dette er det viktigste du kan gjøre for å skape trygge treningsomgivelser for deg selv og andre
  • Desinfiser utstyr før og etter bruk: Vi har et eget sprayflaske-system. Ta med deg en sprayflaske og en klut fra resepsjonen når du ankommer trening. Vask utstyret før, og etter bruk, og lever tibake sprayflasken/kluten før du går hjem
  • Hold deg hjemme dersom du er syk!

Nye tiltak gjeldende fra 9. desember 2021 til og med 6. januar 2022

Hold avstand
1 meter avstand er påkrevd på hele senteret, og 2 meter ved høyintensitetstrening. Vi har derfor stengt annethvert kardioaparat i styrkesalen der det ikke er plexiglass i mellom aparatene. Vi oppfordrer medlemmer til å trene utenom rushtiden, som er hverdager mellom 17-20. Vi er inne i en rolig desember måned der flere studenter reiser hjem på juleferie, men dersom kapasiteten skulle utfordres, vil vi vurdere å innføre forhåndsbooking av egentrening og klatring på kort varsel.

Munnbind
Munnbind er påkrevd når du ikke klarer å holde 1 meter avstand. Vi har heldigvis et meget stort resepsjonsområdet, men husk å ta på munnbindet dersom 1 meteren utfordres

Gruppetimer
Antall på gruppetimer er justert til maks 20 personer

Klatring
1 meter avstand gjelder. Vi teller antall personer i klatreområdet hver time. Skulle kapasiteten utfordres, vil forhåndsbooking vurderes fortløpende

Garderober
Garderober og dusj er åpne enn så lenge. 1 meter avstand gjelder, og munnbind skal brukes dersom det ikke er mulig å opprettholde meteren.

Idrettshallen
Er åpen, maks 20 personer

Squash
Er åpen for kohorter/nærkontakter på maksimalt 2 stk.

Velkommen til trygg trening på SiS sportssenter!