For ordinære medlemmer

For deg som studerer på UiS, BI Stavanger eller tilslutningsskoler

For deg som har studert på UiS, BI Stavanger eller tilslutningsskoler i løpet av de siste 5 årene

For deg som er mellom 16-20 år 

 For deg som er ansatt på UiS, ektefelle/samboer av ansatte ved UiS, ansatt ved tilslutningsskoler eller ansatt ved Innovasjonsparken, eller medlem av SUS BIL

For deg som ønsker tilgang til senteret en dag
Grunnet Covid-19 og kapasitetsutfordringer er det ikke mulig å kjøpe dropin eller benytte seg av gjestetrening fra andre samskipnader inntil videre 

Tilknytningsskoler: