SiSmini Turn: Aldersgruppe 5-8 år. Målet er at foresatte skal trene selv, mens barna blir aktivisert med turn i idrettshallen. Påmelding kreves, og gjøres via appen eller nettsiden vår. Husk å ta med timelappen til turnen. Instruktør Ingrid jobber i tillegg som barnepasser hos oss, og er en erfaren turntrener.

Performance Endurance: En Performance time med hovedfokus på kondisjon og arbeidskapasitet.
Timen bygges opp på ulike måter med hjelp av øvelser og apparater der målet er høy puls. Timen passer for alle, og er teknisk enklere enn en ren Performance-time.

Strenght & Movement: Timen henter inspirasjon fra blant annet yoga. Vi bruker diverse utstyr og egenvekt til å jobbe med styrke og bevegelighet. Man trenger ikke sko, men ha gjerne med et par glatte strikkesokker. Timen henter inspirasjon fra yoga, pilates og egenvekttrening. Passer for alle nivå.

3-sjøers prep UTE:
Timen for deg som liker å løpe ute, og som kanskje har en drøm eller et mål om å delta på et løp. Du får gode tips til å strukturere løpetreningen, samtidig som det er sosialt å løpe sammen. Timen går t.o.m oktober 2018, og er det perfekte oppløpet til 3-sjøersløpet, lørdag 2. november. Les mer om 3-sjøersløpet her