Gruppetimeplanen for sommeren 2018 er klar. Planen er todelt, og nedenfor kan du trykke på sommerplan 1 (4. juni – 1. juli) og sommerplan 2 (2. juli – 19. juli). Det kan forekomme endringer på planen, og vi anbefaler deg derfor å følge med i appen da denne er oppdatert til enhver tid.