Gruppetimene for sommeren 2019 er klare. Timeplanen er todelt, og nedenfor kan du trykke på sommerplan 1 (27. mai – 30. juni) og sommerplan 2 (1. juli – 18. august). Det kan forekomme endringer på planen, og vi oppfordrer derfor til å følge med i appen da denne er oppdatert til enhver tid.