Ungdom avtalegiro

 • Avtalegiro
  kr365 pr. mnd.
  • 12 mnd. binding
  • 16-20 år
  • Er du under 18 år må foresatte samtykke til avtalen i innmeldingsprosessen

Ungdom kontant

 • Kontant
  kr4380 pr. år
  • Hele beløpet betales samlet
  • 16-20 år
  • Er du under 18 år må foresatte samtykke til avtalen i innmeldingsprosessen