4 bolker med intervaller på spinningsykkel med følgende:

Bolk 1: 1 min på/30 sek av

Bolk 2: 45 sek på/15 sek av

Bolk 3: 30 sek på/ 15 sek av

Bolk 4: 3 min på, 2 min på, 1 min på