• Studenter, forutsatt betalt semesteravgift til en samskipnad eller medlem i ANSA
 • 12 måneders bindingstid, deretter løpende
 • Inkluderer 2 måneder frys per kalenderår uten dokumentasjon
 • Avtalegiro må opprettes og gjøres i innmeldingsprosessen
 • Avtalen forutsetter skriftlig oppsigelse etter endt bindingstid
 • Oppsigelsestiden er 1 måned før den 15. i måneden, etter endt bindingstid. For eks.: sier du opp den 27. blir ditt siste trekk den 15. påfølgende måned
 • Ingen bindingstid
 • Avtalegiro må opprettes, og gjøres i innmeldingsprosessen
 • Studenter, forutsatt betalt semesteravgift til en samskipnad eller medlem i ANSA
 • Avtalen fortsetter til skriftlig oppsigelse foreligger
 • Oppsigelsestiden er 1 måned før den 15. i måneden, etter endt bindingstid. For eks.: sier du opp den 27. blir ditt siste trekk den 15. påfølgende måned
 • Betalt for hele perioden – en måned
 • Medlemskap aktivt fra kjøpsdato, og en måned frem i tid
 • Studenter, forutsatt betalt semesteravgift til en samskipnad eller medlem i ANSA

 

 

 

 

 • For tidligere studenter, forutsatt registrering i Alumni
 • 12 måneders bindingstid fra innmeldingsdato, deretter løpende
 • Inkluderer 1 måned frys per kalenderår uten dokumentasjon
 • Avtalegiro må opprettes og gjøres i innmeldingsprosessen
 • Avtalen forutsetter skriftlig oppsigelse etter endt bindingstid
 • Oppsigelsestiden er 1 måned før den 15. i måneden, etter endt bindingstid. For eks.: sier du opp den 27. blir ditt siste trekk den 15. påfølgende måned