Hva er sikringskort?
Sikringskort er et ferdighetsbevis med ansvarserklæring for klatrere på innendørs klatreanlegg. Kortet har til hensikt å bedre sikkerhet blant klatrere. Ved å ta sikringskort kan klatrere dokumentere at de har tilegnet seg nok kunnskaper i sikringsferdigheter til å kunne klatre og sikre på en trygg måte. Sikringskort-ordningen er innført av Norges Klatreforbund (NKF) i samarbeid med klatrevegger over hele landet. Kortet utstedes til bruk på grunnlag av en ferdighetsprøve.

Brattkort eller topptaukort?
Det finnes to typer sikringskort: Brattkort som kvalifiserer til full bruk av veggens fasiliteter, og et topptaukort som kun kvalifiserer til topptauing på ferdigmonterte topptau.

Hvis du har det gamle røde Brattkortet som ble utstedt mellom 2006 og 2011, og ønsker nytt brattkort, må du registrere deg på nytt.

Hvorfor ha sikringskort?
Erfaring viser at det skjer en del ulykker rundt omkring. De aller fleste ulykker er knyttet til klatrerens sikringsarbeid, og skyldes som regel uoppmerksomhet, manglende kameratsjekk eller svakt sikringsgrep. Med sikringskort kan vi sikre at brukerne av klatreanlegget har forutsetningene i orden for å unngå ulykker. I tillegg bidrar kortet til at klatrerne er bevisst over de faremomentene de utsetter seg for.

Hvordan ta sikringskortet?
Vi arrangerer klatrekurs jevnlig hele året. Et kurs består av 12 timer sammen med instruktører utdannet fra Norges Klatreforbund. Etter kurset anbefaler vi en egentreningsøkt (eller flere etter behov) før man kommer tilbake for å ta selve prøven. Det er ingen garanti for at alle deltagere består prøven etter endt kurs, da sikringskortet er et ferdighetsbevis og ikke et kursbevis. Det er vanlig å måtte øve litt for å få sikringsteknikk og kameratsjekk skikkelig på plass.

Hvis du består testen, vil du få et lite hefte med informasjon som skal fylles ut av instruktøren. Etter dette følger du instruksene i heftet du har fått, noe som innebærer å registrere seg via nettet. Det er NKF som i siste instans utsteder sikringskortet. Les mer om sikringskort- ordningen her!

Klatrekurs hos SiS sportssenter:
Vi tilbyr klatrekurs med sikte på brattkort. Kurset går over 12 timer fordelt på lørdag og søndag fra 09.00-15.00. Vi bruker bare instruktører med instruktørutdannelse fra Norges Klatreforbund. Dette kurset fokuserer på sikringsteknikk.

På kurset må du ha med matpakke og tøy du kan bevege deg i. Utstyr får du leie gratis under kurshelgen. Om du vil bruke eget utstyr er dette også mulig. Resten fikser vi! Gå til kursoversikt og påmelding!

Priser på klatrekrus kan du se her 

Brattkorprøven
Om du har klatret en del fra før og innehar sikringsferdighetene som skal til, er det mulig å ta kun brattkortprøven hos våre klatrevakter. Prisen for kun brattkortprøven er 150,- og betales ved ankomst i resepsjonen. Eventuell dropin kommer i tillegg. Husk å sjekke når det er klatrevakter på jobb før du skal ta brattkortprøven.

Kursoversikt og priser

Vi arrangerer klatrekurs hele året for klatring i den store veggen. Påmeldingssiden inneholder den komplette oversikten over når kursene avholdes.

Kursplan

Lørdag 09.00 – 15.00

  • Introduksjon av instruktørene og deltagerne
  • Lære innbinding og kameratsjekk
  • Klatring og sikring på topptau
  • Informasjon om bruk av utstyr og utstyrskjennskap

Søndag 09.00 – 15.00

  • Lære å klippe seg inn og forskjelle mellom led- og topptauklatring
  • Lære faremomenter ved ledklatring
  • Klatring og sikring på led
  • Prøve å holde et fall