Hopp til hovedinnhold

Parkering og utbygging

Kortidsparkering - 2 timer

Korttidsparkering (2 timer) er nærmest hovedinngangen til SiS sportssenter og ligger på vestsiden av campus, ved "inngang vest" til Kjølv Egelands Hus. Se oversiktelig parkeringskart nedenfor.
På korttidsparkeringen er hovedregelen at alle besøkende, uavhengig av student eller ei, kan parkere uten parkeringsbevis i inntil 2 timer. Det er imidlertid et par parkeringsplasser forbeholdt medlemmer på SiS sportssenter som ikke er studenter.
Det er viktig at du setter deg inn i parkeringsreglene som gjelder for deg. Vi gjør deg oppmerksom på at SiS sportssenter ikke er ansvarlig for parkeringsplasser på Campus Ullandhaug.

Kart over korttidssparkeringen Kart over korttidssparkeringen

Utbygging

I årsskifte 2024/2025 står nye SiS sportssenter ferdig og er klar for å ønske deg velkommen inn! Da har vi blant annet:

  • Utvidet klatreveggen, og gjort den fem ganger større enn i dag
  • Flyttet performance-avdelingen til et nytt og større område på bakkeplan
  • Bygget en egen sal til performance-timer
  • Fått nye saler til gruppetimer
  • Oppdatert grupptime-kalenderen med helt konsepter
  • Fått på plass tre padel-baner
  • Oppgradert både gamle og nye avdelinger med nytt utstyr
  • Økt kapasiteten på både gruppetimer og egentrening

Vi håper du er like gira som oss på dette! I mellomtiden må vi tåle litt byggearbeid.

Vi vil holde åpent under hele prosessen, men det kan bli små justeringer her og der.

Utvidelsen av SiS sportssenter er del av et større arbeid for å bygge et Velferdsbygg for regionens studenter. Her kan du lese mer om den siden av saken, og holde deg oppdatert om hvordan byggearbeidet på campus generelt påvirker deg som studerer eller jobber her.

;